NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 680 Kč (27,20 EUR)
skladem
Naše cena 757 Kč (30,28 EUR)
skladem
Naše cena 357 Kč (14,28 EUR)
skladem

Info o opalování » Norma EU 0,3W/m2
Norma EU 0,3W/m2

Komise EU zveřejnila horní limit intenzity ozáření pro solária, který v prosinci loňského roku doporučila pracovní skupina LVD ADCO Group, odpovědná za směrnice pro nízké napětí. V budoucnu se bude uplatňovat limit 0,3 W/m2. Podle Smlouvy o EU se toto omezení síly záření způsobujícího erytém (zarudnutí kůže) na 0,3 W/m2 stává od léta tohoto roku (rozhodujícím datem je předběžně 23. červenec 2007) normou platnou v celé Evropě. "Co to znamená pro mé opalovací studio?", ptá se nyní mnoho majitelů opalovacích studií. Budeme se snažit Vás informovat co nejlépe na těchto stránkách. Od návštěvníků jsme obdrželi mnoho zajímavých dotazů, které jsme zpracovali a zde jsou požadované odpovědi:

1. Co znamená 0.3 W/m2?

0.3 W/m2 vyjadřuje tzv. referenční intenzita vyzařování slunce, což je hodnota, která je uvedena jako standart. Slunce vyzařuje energii intenzitou 0.3 W/m2 v pravé poledne na rovníku na hladině moře při bezmračné obloze.

2. Co znamená erythemální efektivní záření?

Efektivním zářením je míněno první ze všech záření, které způsobí proces nebo reakci. Schopnost záření způsobit opálení pokožky po vystavení prahové hodnoty záření se nazývá erythemální efekt.

3. A co zařízení, které mám v solárním studiu? Musím je nyní upravit?

V některých zemích bylo schváleno přechodné období 6 měsíců od zveřejnění vyhlášky. Všechny solária mohou být upravena. Nižší výkon může být dosažen použitím vhodných trubic. Pokud je solárium vybaveno také obličejovkami, tlumiči, reflektory a filtračními skly stanovují významným způsobem erythemální efektivní výkon. V mnoha případech, pokud jde o solária MegaSun, Ergoline, UWE je výměna nebo vypnutí jednotlivých tlumičů snadná a dostačující i pro provozování solária dle nových norem. V některých případech musí být také vyměněna filtrační skla, nebo mohou být vyměněny stávající výbojky za speciální např. Heraeus s již integrovaným filtrem UV pro snížení výkonu na požadovaných 0,3 W/m2

4. Jsou nějaké speciální sady pro úpravu solárií za akční cenu?

Při uvedení katalyzátorů do automobilů na německém trhu, nebyly ani zdarma ani za akční cenu. Renovovaní výrobci se však snaží vyjít svým zákazníkům vstříc a potřebné sady pro úpravu solárií nabízí za zajímavé a dostupné ceny. Aby jste snížili vaše náklady doporučujeme pravidelnou výměnu trubic.

5. Kdo může provádět úpravu solária.

Úpravu mohou provádět pouze autorizovaní servisní partneři.

6. Potřebuji pro provedení úprav solária novou provozní licenci?

Úprava zařízení je celkem významným zásahem do zařízení. Autorizovaný servisní partner bude schopen potvrdit správnou úpravu zařízení a shodu s novými předpisy. Servisní partneři mají náležité instrukce a podporu přímo od výrobce.

7. Co bych měl vzít v úvahu, při koupi nového zařízení?

Pokud se chystáte nyní zakoupit nové solárium, to by již mělo splňovat nové předpisy. Nové zařízení nesou označení 0.3-ready.

8. Pokud značně omezím výkon, bude solárium správně opalovat?

Pokud se opalujete v poledne na rovníku, opálíte se do hnědého odstínu, pokud však na slunci zůstanete moc dlouho spálíte se. Solária dle nového standartu opalují stejným způsobem, jako předtím. Opalovací časy se prodlužují i když existují různá nastavení v konfiguraci jednotlivých opalovacích jednotek. Dnešní průměr doby opalovaní je 12 minut. V budoucnu se počítá s prodloužením opalovací doby na 15-20 minut.

9. Jak to vypadá s používáním silných trubic?

I když mnoho obchodů nyní nabízí tzv. silné trubice, to jsou trubice, které mají zvýšené procento UVB záření, které vede k nadměrnému růstu erythemálního efektivního výkonu. V dnešní době není doporučeno používání těchto trubic ani jejich výměna v budoucnu zejména v souladu s novou normou.

10. Přibudou další omezení např. úprava opalovací doby?

Rozumné opalování závisí na mnoha různých faktorech. Mezi ty patří především typ pokožky uživatele, jak je dotyčný v tomto okamžiku opálený, jeho zdravotní stav ( nachlazení, další zdravotní rizika ) a také zda užívá určité léky ( např. světlocitlivé složení určitých léků, atd.). Pokud bude při návštěvě solária zákazník, řádné informován obsluhou solária a bude mu doporučená doba opalování nemusíme se minimální dobou opalování zabývat. Majitele solárií podporujeme několika metodami jak provést analýzu pokožky a existují přístroje jako je např. basicCare které samy vytvoří program pro určitý typ pokožky s celkovou dobou opálení tak, aby se dosáhlo co největšího efektu opálení.

11. Nezničí nové linie EU provozovatele solárních studií?

Určitě ne, pouze dochází k posunu ve službách. Dnes je hlavním rysem provozovatelů solárních studií spokojenost zákazníků. Zajisté dojde k prodloužení opalovací doby, což se však časem stane standardem. Nové linie EU nemají v úmyslu zničení solárních studií, ale jsou tu pro ochranu zákazníků. Naopak nové linie EU otevírají cestu novým šancím. Vy máte možnost nabídnout své služby novému okruhu zákazníků, kteří nevyužívají pouze pro opalování, nýbrž také pro bio-pozitivní efekt.


Jakékoliv dotazy týkající se této tématiky vám zodpovíme na: 

E-mailu nebo telefonu +420 603 827 645